O našej spoločnosti

História spoločnosti

Spoločnosť bola založená už v roku 1994 ako prevádzkovaná živnosť.

Podnikanie sa začalo v malej dielni o výmere 45 m2 a ako u každej malej firmy boli začiatky neisté a jediný a doposiaľ súčasný majiteľ Jozef Rosenberg sa snažil získať zákazníkov a preraziť na trh.

V roku 1997 vzhľadom k nenasýtenosti trhu stúpol dopyt a majiteľ bol nútený prijať nové pracovné sily.

Spoločnosť sa začala rozrastať, rástla aj dopyt po jej produktoch, pribúdali teda odberatelia a so zvyšujúcim obratom a potrebou nových výrobných zariadení prestala byť vlastné dielňa dostačujúce. Preto sa spoločnosť roku 2003 presťahovala do nových priestorov o veľkosti cca 900 m2 s kancelárskymi a skladovacími priestormi, kde pôsobí dodnes. Firma začala výrazne investovať do nových výrobných zariadení a zvyšovať svoju výrobnú kapacitu. Počet zamestnancov sa postupne začal rozširovať.

V roku 2010 sa majiteľ spoločnosti rozhodol pre zmenu právnej formy spoločnosti a bola založená spoločnosť R-DESIGN PLAST, s.r.o. Ktorá pokračuje vo vízii majiteľa.

Subdodávateľ?
To my zákazku skutočne vyrobíme.

Pošlite nám dopyt

Error: Please check your entries!